Term of use and service

ความหมายสำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท: เมื่อนโยบายนี้กล่าวถึง “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงbest choice  ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ประเทศ : ที่ซึ่ง best choice หรือเจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง best choice อยู่ ในกรณีนี้คือประเทศไทย

 อุปกรณ์: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้เยี่ยมชม best choiceและใช้บริการได้

บริการ: หมายถึงบริการที่จัดให้โดย best choice ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และบนแพลตฟอร์มนี้

บริการของบุคคลที่สาม: หมายถึงผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการแข่งขัน พันธมิตรส่งเสริมการขายและการตลาด และบุคคลอื่น ๆ ที่ให้เนื้อหาของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ : เว็บไซด์ bestchoice.in.th เข้าได้ทาง URL นี้ https://bestchoice.in.th

คุณ: บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าใช้เว็บไซด์นี้

การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ ทำขึ้นระหว่างbest choice  (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซด์  https://bestchoice.in.th

ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดี ท่านยอมรับและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

โดยการเข้าถึง best choice คุณยืนยันว่าคุณตกลงและผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับทั้งเว็บไซต์ระหว่างคุณและ best choice

การลิ้งค์ไปยังเว็บไซด์อื่น

เว็บไซด์ best choice จะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมโดย best choice เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องหรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดยเรา โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

การเรียกดูและการโต้ตอบของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงก์บนแพลตฟอร์มของเรา อยู่ภายใต้กฎและนโยบายของเว็บไซต์นั้นเอง บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ของตนเองหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

ลิงค์พันธมิตร

Best choice มีลิงค์พันธมิตร และในส่วนนี้ของข้อจำกัดความรับผิดชอบ เราจะกล่าวถึงวิธีที่เราใช้ลิงค์พันธมิตรเหล่านั้นจากเว็บไซต์/บริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ “ลิงค์พันธมิตร” เหล่านี้เป็น URL เฉพาะที่มี ID หรือชื่อผู้ใช้ของพันธมิตร

ลิงค์ใด ๆ / ทั้งหมดที่ best choice ลงส่วนมากคือลิงค์พันธมิตรซึ่งเราได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยจากการขายสินค้าบาง เนื่องจากbest choice จะเติบโตขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา และลิงก์พันธมิตรเป็นวิธีที่เราช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Best Choice

Best choice ให้บริการและเนื้อหามีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยเขียนเพิ่มคำโฆษณาที่น่าสนใจลงไป โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

เนื้อหาที่ลงบนเว็บไซด์ best choice เป็นการให้ข้อมูลแบบบทความให้ความรู้ ตอบข้อสงสัย ตามที่เราสามารถจะเขียนได้

Best choice  ในการปรับปรุงและ/หรือเสริมเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นประจำ แม้ว่าเราจะดูแลเอาใจใส่อย่างดี แต่เนื้อหาอาจไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ถูกต้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และการเขียนโปรแกรม best choiceไม่มีความรับผิดสำหรับผลกระทบของข้อผิดพลาดดังกล่าว

ข้อมูลสินค้าที่ให้ไว้บนเว็บ best choice ไม่ได้ใช้เองหมดทุกอย่าง และผลลัพธ์ที่คุณพบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราไม่ได้รับประกันผลลัพธ์

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Best Choice จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อมโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหา คุณลักษณะและการทำงานทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดง รูปภาพ วิดีโอ และเสียง และการออกแบบ การเลือกและการจัดเรียง) เป็นกรรมสิทธิ์ของ best choice ผู้อนุญาตหรือ ผู้ให้บริการรายอื่นของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองโดยประเทศไทยและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ ดาวน์โหลดหรือแจกจ่ายเนื้อหาไม่ว่าด้วยวิธีใด ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก best choice เว้นแต่และยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้วัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต

เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของเจ้าของดังกล่าว และเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราโดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้: (ก) ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ ทำหน้าที่แทนเขา; (b) การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิด; (c) ข้อมูลติดต่อของคุณ รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ (d) คำชี้แจงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และ (จ) คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จ คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ

Via Email:  [email protected]

Best Choice ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า